You need to enable javaScript to run this app.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) MTs Safinatul Husna Tahun Pelajaran 2020/2021 

  • Kamis, 25 Juni 2020
  • Administrator
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) MTs Safinatul Husna Tahun Pelajaran 2020/2021 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah dan inayah kepada kita sehingga kami diberi kekuatan dalam melaksanakan tugas. Semoga apa yang kami lakukan bernilai guna dan bermanfaat untuk kebaikan bersama.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) MTs Safinatul Husna Tahun Pelajaran 2020/2021 dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dengan tetap menjaga mutu proses, output serta outcome-nya. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bukan kegiatan yang berdiri sendiri, namun tidak dapat dipisahkan dari aspek tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, sosial ekonomi serta dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Maka dari itu, lembaga yang kami pimpin membuka untuk para peserta didik bersekolah di MTs Safinatul Husna, dengan mengikuti semua proses dan persyaratan seleksi calon peserta didik baru. Adapun tujuan tujuan PPDB MTs Safinatul Husna Tahun Pelajaran 2020/2021 yaitu menjadikan “MTs Safinatul Husna yang RELEGIUS, BERPRESTASI, BERKECAKAPAN HIDUP”.

PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) MTs Safinatul Husna Tahun Pelajaran 2020/2021.

Untuk informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke MTs Safinatul Husna, atau daftar langsung disini.

 

 PPDB 2020

Bagikan artikel ini:
Drs. H. M. Agus Hamid

- Kepala Sekolah -

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan mengucapkan segala puji ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, disertai rasa syukur karena  dengan bimbingan, rahmat,…

Berlangganan
Banner